การศึกษา ครูผู้สอน

การประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนเป็นสิ่งหนึ่งที่หลาย ๆ คนปรารถนา ได้เรียนจบอย่างสมบูรณ์ ได้เข้ามหาวิทยาลัยดี ๆ ในคณะและสาขาที่ตัวเองต้องการ ได้ก้าวไปสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

การศึกษา สิ่งเหล่านี้นอกจากความสามารถทางการเรียนรู้แล้ว ก็ต้องแลกมาด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเอาใจใส่อย่างมาก ถึงช่วยให้นักเรียนไปถึงจุดนั้นได้ เป็นธรรมดาที่การเรียนรู้นั้น ไม่ใช่เรื่องที่สบาย โดยเฉพาะกับช่วงรอยต่อในการเรียนรู้จากระดับมัธยมศึกษา สู่การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา เพราะเป็นช่วงที่นักเรียนจะต้องเร่งและผลักดันตัวเอง เพื่อเลื่อนระดับไปยังจุดหมายข้างหน้า ทำให้ช่วงรอยต่อนี้นับเป็นช่วงหนึ่งที่นักเรียนต้องเผชิญความเครียดจากการเรียนมากที่สุด

การศึกษา ครูผู้สอน

ความเครียด คือ ภาวะทางอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลจะต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ซึ่งเราทุกคนล้วนมีความเครียดอยู่ในตัวเองมากน้อยแตกต่างกันไป และรวมถึงมีวิธีการบำบัดความเครียดที่แตกต่างกันไปอีกด้วย ความเครียดในระดับที่เหมาะสมนั้นมีผลดีกับตัวเราเพราะเป็นส่วนที่คอยผลักดันให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จ แต่ถ้ามีความเครียดมากจนเกินไป อีกทั้งมีไม่สามารถผ่อนคลายได้ ความเครียดนั้นก็อาจทำให้เราทำเรื่องที่ไม่ควรทำได้

ข่าวการฆ่าตัวตายของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องจากปัญหาความเครียดในประเทศไทยนั้น อาจไม่ใช่ปัญหาที่ชัดเจน เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แต่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแทบทุกปี และกลายเป็นผลพวงที่เป็นอันตรายอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากปัญหาความเครียด ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างมาก

เด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น นับได้ว่าอยู่ในวัยรุ่น ซึ่งในวัยนี้การเปลี่ยนแปลงในร่างกายและจิตใจต่าง ๆ นั้นส่งผลให้เกิดความเครียดขึ้นได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นผลจากร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป สภาพอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดมีอารมณ์ความรู้สึกใหม่ที่ส่งผลให้ความว้าวุ่นใจ หรือแม้แต่แรงขับที่ทำให้ในวัยนี้แสดงออกมาด้วยอารมณ์ชั่ววูบ มุทะลุ กล้าได้กล้าเสีย และไม่ได้คิดหน้าคิดหลังให้ดี จนส่งผลเสียกับตัวเอง  เช่น ทำร้ายคนอื่น ทำลายข้าวของ ลักขโมย ใช้เพศสัมพันธ์เพื่อบำบัดความเครียด หรือแม้แต่การฆ่าตัวตาย ซึ่งนับเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง

สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดในวัยรุ่นนั้น มีอยู่มากมายทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อันได้แก่

– ไม่สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้อย่างเหมาะสม เช่น มีรูปร่างที่เปลี่ยนไป จัดการกับความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ หรือมีการขัดแย้งทางความคิดภายในตัวเอง

– มีปัญหาในด้านการเรียน เรียนไม่รู้เรื่อง เรียนไม่ทัน ทำการบ้านไม่เสร็จ ผลการเรียนไม่ดี ทำให้วิตกกังวลกับอนาคตในด้านการเรียนของตัวเอง

– มีปัญหากับแฟน ทะเลาะกับแฟน เลิกรากัน พลาดพลั้งไปมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน และเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์

– มีปัญหากับครอบครัว รู้สึกว่าครอบครัวไม่เข้าใจตัวเอง ไม่ชอบสถานะของครอบครัวในปัจจุบัน ทะเลาะกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

– มีปัญหากับเพื่อน ทะเลาะกับเพื่อน โดนเพื่อนแกล้ง และกลัวโดนล้อในเรื่องต่าง ๆ

– มีปัญหาด้านการเงิน เนื่องจากเงินไม่พอใช้ ติดการพนัน

– กลั่นแกล้งในสังคมออนไลน์

จากสาเหตุเหล่านี้ ถ้าวัยรุ่นไม่ได้เรียนรู้ในการจัดการความเครียดในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสมหรือขาดแนวทางในการบำบัดความเครียดที่ดี ก็อาจจะทำให้จัดการปัญหาความเครียดเหล่านี้ได้ยาก และอาจทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่ควรต้องให้คำแนะนำในการจัดการภาวะความเครียดดังกล่าว ซึ่งสำหรับในโรงเรียนนั้นครูผู้สอน โดยเฉพาะครูประจำชั้นคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุด

บทความการศึกษาที่น่าสนใจ >> สพฐ.เดินหน้าขับเคลื่อนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกล

By admin